Kalasi

Banden smeden met scholen in Bas-Congo

Vaku

Vaku

 • Naam: NTIMA KIA

 • Ligging: afgelegen in Mayombewoud: 120 km van Boma.
  Vanaf Loango moet je nog 45 km slechte zandwegen nemen: vaak enkel per moto te bereiken in het regenseizoen met alle gevolgen van dien
  ( mensen  kunnen hun landbouwproducten niet verkopen).
  Het is de oude missie Vaku Khesa met kerk en school geleid door abbés, naast hospitaal en scholen van de zusters.
  Daarrond liggen wel 50 kleine dorpen/woonkernen, erg verspreid in het woud, verbonden door een net van voetpaden.

 • Gebouwen: Lagere school: oude gebouwen (80j)
  Secundaire school: recenter gebouw (60j), maar erg bedreigd door erosie van de heuvel.
  Geen netstroom; generator geeft 2 uur elektriciteit ’s avonds. Sinds juni 2017 één zonnepaneel-installatie.

 • Lagere school:  relatief goede onderwijskwaliteit. Leerlingenaantal stijgt.
  Enige school waar de directeur een leek is.

 • Secundaire school: zeer moeilijk om gekwalificeerde vakleerkrachten aan te trekken en/of te behouden.

 • Specifieke problemen: slechte huisvesting van de leerkrachten
  en de steeds slechtere staat van de verbindingswegen met de banen naar Tshela , Matadi of Boma.
  Landbouwproducten kunnen moeilijk vervoerd en verkocht worden.
  Gevolg: geen geld om schoolgeld te betalen.