Kalasi

Banden smeden met scholen in Bas-Congo

Situering van 'onze' Kalasi scholen

Onderlinge verschillen en gelijkenissen tussen de scholen

Elke school heeft een eigen historiek, dynamiek en problematiek.
Het grote verschil wordt bepaald door de ligging al dan niet aan de grote baan Boma-Tshela (de zogenaamde ‘asphalte’).
De twee grootste scholen, Lukula en Kidima-Lemba, zijn enigszins vergelijkbaar met elkaar, precies omdat beiden aan de asfaltweg liggen.
Ook de twee kleinere scholen, Vaku en Kuimba, hebben gelijkenissen, omdat ze zover afgelegen zijn van diezelfde grote baan.
Luozi is de nieuwkomer, maar vertoont toch veel gelijkenissen met de andere scholen.
Nzanza is als stadsschool en privéschool geval apart.

Lukula en Kidima-Lemba
De onderlinge verschillen tussen Lukula en Kidima-Lemba vloeien voort uit hun aparte geschiedenis:

  • Kidima-Lemba had al van in de koloniale periode een volledig uitgebouwde secundaire school, onder andere gesponsord door de toenmalige nabijgelegen agro-industrie.

  • Lukula had vooral een zeer grote lagere school en tot voor kort enkel een beperkte secundaire bovenbouw: twee jaren C.O. (cycle d’orientation). Nu is er een volledige pedagogische, commerciële en biochemische sectie. Dat verklaart ook het acute plaatsgebrek.

Over het algemeen kunnen deze twee scholen langsheen ‘de asphalte’ gemakkelijker gekwalificeerd personeel aantrekken en behouden. Jonge leerkrachten kunnen daar immers, naast hun onderwijstaak, ook hogere studies aanvatten in de hogescholen die hier gevestigd zijn.

Vaku en Kuimba
Deze scholen bevinden zich op zeer afgelegen plaatsen, waar de missionarissen destijds eerst kerken en ziekenhuizen hadden opgericht in de nabijheid van belangrijke plantages. Daarna bouwden de zusters van Gijzegem er ook scholen. De ziekenhuizen bestaan nog steeds, maar de economische activiteit is weggevallen of heeft zich verplaatst naar andere centra. Dat maakt dat de scholen geïsoleerd geraakt zijn. De scholen zijn steeds moeilijker bereikbaar in het regenseizoen. Dat heeft grote gevolgen, omdat leerkrachten liever lesgeven in minder afgelegen scholen. In Vaku en Kuimba vinden we opvallend veel zeer jonge leerkrachten, die pas afgestudeerd zijn in het secundair en dan bereid zijn enkele jaren dienst te doen in hun eigen school. Zodra ze het financieel aankunnen, verlaten ze de afgelegen oorden waar in hun ogen niets te beleven valt – met alle gevolgen van dien voor de continuïteit en de kwaliteit van de scholen.

Luozi
De lagere school bestaat al lang. Opgericht door paters Redemptoristen, daarna overgelaten aan de Congolese zusters van Gijzegem (S.S.P.). Deze hadden op de parochie een gezondheidscentrum en een ‘Foyer Social’.  Dit laatste werd tien jaar geleden vervangen door een secundaire school met een afdeling Snit en Naad. Later kwamen er ook afdelingen ‘Péda’ en ‘Biochimie’bij.
Vergeleken bij de andere scholen is dit  kleine, beginnende school. Beide scholen kampen met geringe bereidheid van de ouders om de school te steunen.

Nzanza
Naam: Institut Saint-Vincent de Paul ( kleuter-en lagere school)

Ligging: in hoger gelegen arme buitenwijk van de grote stad Matadi (Paroisse St.Joseph). In oude barakken naast de kerk is de kleine kloostergemeenschap gevestigd.  In een deel van de barakken  zijn de zusters in 2007.een privéschool begonnen.

Gebouwen: de school heeft sinds 2014 een tweede vestigingsplaats op 1 km van het klooster. Hier staat nu een rudimentaire nieuwbouw van 5 klassen op een sterk hellend terrein. Bedoeling is hierboven later nog eens  vijf lokalen bij te bouwen.  Los van het hoofdgebouw zijn nog eens twee lokalen en een sanitaire unit opgericht.
Op het terrein van het oude klooster zelf, zijn ook twee nieuwe lokalen gebouwd. Rest van lokalen wordt gehuurd van de parochie.

Binnen KALASI heeft deze school een ander statuut dan de rest: privéschool, iets beter betaalde leerkrachten, dus geen maaltijd voor leerkrachten op school nodig.