Kalasi

Banden smeden met scholen in Bas-Congo

Kidima

Kidima-Lemba

 • Naam: NGEDI-NGEDI

 • Ligging : langsheen de asfaltbaan Boma-Tshela op 50 km van Boma
  De nabijheid van de grote stad Boma vormt een belangrijk pluspunt.
  De scholen,de parochiekerk, de kloosters, en de hogescholen ISAM en ISTEM vormen
  samen Kidima gelegen aan de rand van de grote agglomeratie Lemba (>10.000 inw.)

 • Gebouwen van de jaren 50 ogen mooi en solied. Er is elektriciteit van het net (vaak in panne).Zonnepanelen: twee installaties (informaticaklas en atelier elektriciteit).

 • Lagere school: hoge kwaliteit; zeer talrijk bevolkte klassen, degelijke schoolleiding en leerkrachtenteam.

 • Secundaire school : kent grote groei; aantrekkingskracht door nieuwe afdelingen informatica en elektriciteit.

 

<