Kalasi

Banden smeden met scholen in Bas-Congo

Acties

Gerealiseerd

Congo wat nu?

Op 5 december kwamen meer dan zeventig geïnteresseerden luisteren naar de zeer heldere uiteenzetting “Congo, wat nu?” door Nadia NSAYI, die Congo-verantwoordelijke is van Broederlijk Delen en Pax Christi. Het gaat momenteel zeer slecht met Congo en de kans dat het tot oorlog en geweld komt is reëel.  Toch pleitte de spreekster voor een geduldig blijven zoeken naar oplossingen en ze gaf ook enkele hoopgevende evoluties aan.
In een tweede deel vertelden Bert De Wolf en Yves Danneels  zelf over de werking van KALASI.
Met foto’s en videofragmenten toonden ze hoe KALASI de voorbije twee jaar computerklassen en zonnepanelen heeft  geïnstalleerd in vijf scholen en ook verschillende bouwprojecten heeft gerealiseerd.  Dat de omstandigheden waarin deze projecten tot stand komen, uiterst moeilijk zijn,  bleek wel heel duidelijk. 

  

        

Lili en route

Op 8 april 2017 gaf de zanggroep "LILI en ROUTE":
Lien Vermeiren, Ruth Baeten, Lien Van den Broeck,
een fel gesmaakt benefiet-optreden.

Ze brachten in de kerk van Mespelare bij Dendermonde,
meerstemmige folk en Bluegrass uit de vier windstreken.
De opbrengstvan meer dan 600€ is integraal ten voordele van vzw KALASI.
Onze oprechte dank!.

lili enroute

(v.l.n.r.) Lien Vermeiren, Ruth Baeten, Lien Van den Broeck.